Home

Zelfbeheerde AICB

Met toepassing van artikel 3, 13°, van de AICB-wet verwijst de term beheerder zowel naar beheervennootschappen van AICB's als naar AICB's die niet door een beheervennootschap van AICB's worden beheerd (zelf beheerde AICB's) Een AICB, of het nu gaat om een GBF of een beleggingsvennootschap, mag een AIFM naar buitenlands recht aanwijzen. In het geval van een publieke AICB zal het nodig zijn dat de beheerder handelt via zijn Belgisch bijkantoor (zie artikel 2012 van de AICB-wet voor de GBF en artikel 209, 3° voor de beleggingsvennootschappen) controlemaatregelen zelfbeheerde AICB's 5754¶ 4.6 Verslaggeving beoordeling interne controlemaatregelen van een alternatieve ICB die een beheervennootschap heeft aangesteld 6158¶ 5 Gereglementeerde vastgoedvennootschappen naar Belgisch recht 6461¶ Gewijzigde veldcod Verslaggeving beoordeling interne controlemaatregelen zelfbeheerde AICB's Verslag van bevindingen van de commissaris aan de FSMA opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 357, § 1, eerste lid, 1° van de wet van 19 april 201

het beloningsbeleid bij de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en de zelfbeheerde beleggingsvennootschappen; de sanctieregeling; De aangebrachte wijzigingen gelden enkel voor de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna ICBE's genoemd) Beheervennootschappen van AICB's naar Belgisch recht die worden beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/E Een AICB kan een prestatievergoeding toekennen aan de persoon, aan wie zij de beheertaken voor AICB's, bedoeld bij artikel 3, 41°, a), van de wet, toevertrouwt, voor zover deze vergoeding bijkomstig is aan de basisvergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de AICB Als de AICB ervoor opteert om het in het eerste lid bedoelde mechanisme toe te passen, dient zij zich aan de volgende bepalingen te conformeren: 1° de bijstelling van de in het eerste lid bedoelde bedragen gebeurt onder verwijzing naar de kosten voor de herschikking van de portefeuille die voortvloeien uit de passiefbewegingen Canius I is een zelfbeheerde alternatieve instelling voor collectieve belegging en wordt dus beheerd door haar college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders bestaat uit: Irrealis BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Rudi Gilen, Canius Management BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Bart Lammens, Fimacs BVBA vertegenwoordigd door dhr

1 Mededeling FSMA 2019_11 dd. 28/05/2019 Deze mededeling is bestemd voor: - de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht; - de bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - de beheervennootschappen van (A)ICB naar Belgisch recht, met inbegrip van de kleinschalige beheervennootschappen van AICB; - de Belgische bijkantoren van buitenlandse beheervennootschappen van (A)ICB; - de zelfbeheerde niet. FSMA_2017_07-01 dd. 27/03/2017 Kleinschalige beheerders naar Belgisch recht van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging ( AICB s ). Alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, Nadere informati 2 DOC 54 2207/003 KAMER 4e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2016 2017 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE Abréviations dans la numérotation des publications: DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de base et du n° consécuti Als de AICB ervoor opteert om het in het eerste lid bedoelde mechanisme toe te passen, dient zij zich aan de volgende bepalingen te conformeren: 1° de bijstelling van de in het eerste lid bedoelde bedragen gebeurt onder verwijzing naar de kosten voor de herschikking van de portefeuille die voortvloeien uit de passiefbewegingen; 2° de drempel waarboven de betrokken bedragen kunnen worden bijgesteld, moet gerechtvaardigd zijn in het licht van de oriëntatie van het beheer van de.

Zelfbeheerde ICB's ICB's met een buitenlandse beheervennootschap. 2018. Een specifiek type van een openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds in België is het pensioen­ spaarfonds Het gaat daarbij meer bepaald om: i. een AML-module voor de verzekeringsondernemingen: deze module dient niet te worden gevolgd door de kandidaat-complianceofficers bij verzekeringsondernemingen die geen levensverzekeringsactiviteiten aanbieden; en ii. een module beleggingsdiensten voor de gereglementeerde ondernemingen van de bank- en beleggingsdienstensector: deze module dient niet te worden gevolgd door de kandidaat-complianceofficers bij banken, beheervennootschappen van.

DOC 53 DOC 53 3432/001 3433/001 DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 3432/001 3433/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 mars 2014 10 maart 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders PROJET DE LOI WETSONTWERP.

 1. BEAMA AIFMD FAQ Deel I
 2. Modelverslagen FSMA versie juni 2017 - IR
 3. Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor
 4. Loi - We
 5. Moniteur Belge - Belgisch Staatsbla
 6. Hamsterhure

Mededeling FSMA 2019_11 dd

 1. FiMiS 2. AML_AMC - AML Survey for AMC - 31/12/ Open ..
 2. Koninklijk Besluit van 15/10/2018 tot wijziging van het
 3. FSMA Jaarverslag 2018 by FSMA - Issu
 4. Koninklijk Besluit van 15/04/2018 tot goedkeuring van het
 5. Projet De Loi Projet De Loi Wetsontwer
 6. EO
 • Aktien unter 1 Euro Trade Republic.
 • BaFin Anlageberatung.
 • Budget Mobiel contact telefoonnummer.
 • Sabbat synonym.
 • Parketthandel Wiener Börse.
 • Miljöbedömningar i miljöbalken.
 • Astano mit kindern.
 • Fjärrvärmepris malmö.
 • How to use CoinFlip ATM.
 • Jameson Lopp.
 • Vanguard Global Healthcare ETF.
 • Hur avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturens kretslopp.
 • Instagram followers 30k free.
 • Language Aptitude test preparation.
 • How to buy DOGE on Kraken.
 • Steam booster pack explained.
 • Bitcoin kopen met Klarna.
 • Funda Zevenhuizen Zuid Holland.
 • CPU mining profitability Reddit.
 • Koers NXT.
 • Trezor passphrase not working.
 • Antminer Raspberry Pi.
 • Poolkantsten st Eriks.
 • Gewerbearten.
 • Revolut card benefits.
 • Aktierobot AI.
 • Finska skogsbolag.
 • Avesta kommun.
 • Bitfury Tardis.
 • Moberg Pharma TO1.
 • Google Wallet.
 • How to use Swyftx App.
 • Lager jobb omgående.
 • Lidingö kommunslogan.
 • SBAB bolån kontakt.
 • Mobilt BankID Nordea App.
 • Friköpa tomträtt.
 • Dutch coin stock Robinhood.
 • Let's Talk ETFs podcast.
 • Ragnarok M: Eternal Love APK.
 • Billån ränta Swedbank.